Referat fra den årlige generalforsamling i Odense Squash Club
Tid: torsdag den 31. marts kl. ca. 19.30
Sted: Odense Squash Center.
Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
    Brian Blomholt blev valgt til dirigent og Thomas Søgaard som referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.