Referat fra den årlige generalforsamling i Odense Squash Club

Referat fra den årlige generalforsamling i Odense Squash Club Tid: Onsdag den 14. marts kl. ca. 19.30 Sted: ODENSE SQUASH CENTER Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent

Jens Skovgaard Andersen blev valgt til dirigent og Thomas Søgaard som referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Dirigenten konstaterede samtidig, at generalforsamlingen var afholdt inden for fristen for OSC's vedtægter.

  1. Formandens beretning

Bestyrelsesformand, Thomas Søgaard, fremlagde sin beretning for 2017 for bestyrelses, der var ingen kommentarer til beretningen som generalforsamlingen tog til efterretning.

  1. Kassererens beretning

Kassereren, Brian Blomholt, fremlagde sin beretning og gennemgik årsregnskabet for 2017. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten 2017 og tog kassererens beretning til efterretning.

  1. Fastsættelse af kontingenter

Det blev på generalforsamlingen besluttet at alle kontingentsatser skal fastholdes og at ikke yderligere forhold for nogle kontingenter blev ændret.

  1. Indkomne forslag

Formanden konstaterede at der ingen indkommende forslag var modtaget.

  1. Valg af bestyrelse

På valg var Thomas Søgaard – blev genvalgt. Kristian Bojsen, Henrik Beisheim og Martin Laursen blev valgt ind i bestyrelsen. Jens Andersen, Dennis Hansen, Claus Bagger og Tommy Christen trådte ud af bestyrelsen ifm. generalforsamlingen. Vi vil gerne sige tak for deres store indsats.

  1. Valg af revisor og suppleanter

Revisorfirma BDO, Odense, blev valgt til revisor.

  1. Eventuelt

Intet. Dirigenten konstaterede herefter at dagsordenen var udtømt og hævede generalforsamlingen der herunder takket for god ro og orden.

Vi må igen spille squash

06 maj 2021

Find ketsjeren frem igen - vi må igen spille squash!! Vi åbner i dag fra kl 12.00. Vigtigt info: Corona-pas påkrævet for alle over 18år. Fuld kontrol af Corona-pas, intet gyldigt Corona-pas = ingen adgang til squashbanerne. Brug mundbind når I ikke er i sportstøjet. Online banebooking er åbnet.

Nyhedsbrev december 2020

31 december 2020

Nyt fra formanden: 2020 - sikke et år. Godt og skidt på mange måder, desværre blev vi ramt af ikke bare én nedlukning men hele to af slagsen. Vi havde over 100 udmeldelser efter sommerferien, og brugte hele september og oktober på at promovere squash. Vi nåede lige op på +500 medlemmer igen før vi blev lukket ned igen op til jul. 2020 startede ellers supert godt for os, vi havde besøg af David Pearson, måske verdens bedste træner og vi afviklede et brag af en squash-fest til Odense Open.

Corona nedlukning - ses i 2021

10 december 2020

Øv øv øv øv!! Vi er meget triste over at måtte meddele at som følge af de nyeste coronarestriktioner er Odense Squash Center lukket fra onsdag d. 9. december til d. 3. januar 2021. Vi håber smitten kommer under kontrol, så vi kan åbne op igen hurtigt muligt i det nye år. Pas rigtig godt på hinanden! Rigtig god jul og godt nytår Vi ses i 2021


Se mere