DM i Squash for hold d. 20 & 21. april 2018 i OCS

Odense Squash Club byder alle klubbens medlemmer og alle squashinteresserede personer velkommen til DM i squash for hold.

Kom og oplev toppen af dansk og international squash kæmpe om guldet.

Der vil være fri øl og sodavand takket været vores sponsorer og glæder os til at se en fyldt tribune og en masse fed squash på vores glasbane!

Program:

Fredag:

Semifinaler kl.19.00.

Lørdag:

Bronze kampe kl. 10.30

Finaler lørdag fra kl. 11.45 for damer og herre 13.30.

 

Invitation til DM for hold 2018

På vegne af Odense  er det hermed en fornøjelse at invitere til DM i Squash for hold 2018, d .20.  & 21. april i Odense Squash Club.

Det vil være gratis for tilskuer og i samarbejde med vores sponsorer har vi sørger for fri øl og sodavand under eventet.

Holdopstilling:

Af hensyn til planlægning og promovering af turneringen bedes information om holdopstilling med navn på de forskellige singler sendt til OSC på turnering@osc.dk, senest d. 1. april.

Live opdatering:

www.osc.dk/DM2018

Sociale medier:

Følg OSC facebook side, begivenhed på FB og Instagram for løbende opdateringer, billeder og kommentarer under dette event.

Invitation:

Invitationen kan hentes her som .pdf 

Referat fra den årlige generalforsamling i Odense Squash Club

Referat fra den årlige generalforsamling i Odense Squash Club

Tid: Onsdag den 14. marts kl. ca. 19.30

Sted: ODENSE SQUASH CENTER

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent

Jens Skovgaard Andersen blev valgt til dirigent og Thomas Søgaard som referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Dirigenten konstaterede samtidig, at generalforsamlingen var afholdt inden for fristen for OSC’s vedtægter.

  1. Formandens beretning

Bestyrelsesformand, Thomas Søgaard, fremlagde sin beretning for 2017 for bestyrelses, der var ingen kommentarer til beretningen som generalforsamlingen tog til efterretning.

  1. Kassererens beretning

Kassereren, Brian Blomholt, fremlagde sin beretning og gennemgik årsregnskabet for 2017. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten 2017 og tog kassererens beretning til efterretning.

  1. Fastsættelse af kontingenter

Det blev på generalforsamlingen besluttet at alle kontingentsatser skal fastholdes og at ikke yderligere forhold for nogle kontingenter blev ændret.

  1. Indkomne forslag

Formanden konstaterede at der ingen indkommende forslag var modtaget.

  1. Valg af bestyrelse

På valg var Thomas Søgaard – blev genvalgt.

Kristian Bojsen, Henrik Beisheim og Martin Laursen blev valgt ind i bestyrelsen.

Jens Andersen, Dennis Hansen, Claus Bagger og Tommy Christen trådte ud af bestyrelsen ifm. generalforsamlingen. Vi vil gerne sige tak for deres store indsats.

  1. Valg af revisor og suppleanter

Revisorfirma BDO, Odense, blev valgt til revisor.

  1. Eventuelt

Intet.

Dirigenten konstaterede herefter at dagsordenen var udtømt og hævede generalforsamlingen der herunder takket for god ro og orden.

Nyt fitnessudstyr i centeret

Fitnessområdet i Odense Squash Club har fået nyt udstyr. Kom og kig, prøv og se om det ikke er noget for dig.

Det gamle mødelokale bliver lavet om til fitness område og her er kommet løbebånd og romaskine.

Det er naturligvis gratis at bruge så længe du har OSC medlemskab. 🙂

God fornøjelse