OSC Senior cup, lørdag d. 3 marts 2018

Hermed inviterer Odense Squash Club til OSC Senior Cup, som finder sted lørdag d. 3. marts 2018 kl. 9-18. Alle vores 7 baner er blevet booket til turneringen, hvor der vil være turnering for Herre A,B,C,D,E og F og Dame A og B.
Alle vil få mindst 3 kampe i løbet af dagen og finalerne bliver afholdt fra klokken 14:30. Deltagerprisen er på 100 kr., hvor der inkluderet i prisen er morgenmad, frokost buffet, frugt, kaffe & kage i løbet dagen.

Der er max plads til 70 deltagere, hvor tilmelding foregår efter først til mølle og sidste frist for tilmelding er d. 24. februar. Der vil være præmier til top 3 i hver række. Mødetid og lodtrækning for alle rækker kl. 09.00 hvorefter vi starter de første kampe.

Program uploades på www.osc.dk og osc’s facebookside torsdag d. 1. om aftenen.

Tilmelding sker via www.squashportalen.dk

Vi ser frem til at se jer.

De bedste squash hilsner
Odense Squash Club

Invitation til Generalforsamling 2018 i Odense Squash Club

Invitation til Generalforsamling 2018 i Odense Squash Club

Tid: Onsdag den 14. marts kl. ca. 19.30 (ligger i forlængelse af SCD’s generalforsamling)
Sted: Squash Center Danmark, Odense
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
a. Rettidig indkaldt generalforsamling
b. Fremmødte og stemmeret
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
a. Regnskab for 2017
b. Budget for 2018
4. Fastsættelse af kontingenter
5. Indkomne forslag (Sendes til formand@osc.dk senest mandag d. 28. februar)
a. …
6. Valg af bestyrelse
a. På valg er:
i. Formand Thomas Søgaard (ønsker genvalg)
ii. Næstformand Tommy Christensen (ønsker genvalg)
iii. Elitechef Jens Andersen (ønsker genvalg)
b. Ikke på valg er:
i. Kasserer Brian Blomholt
ii. Junioransvarlig Claus Bagger
iii. Medlem Dennis Hansen
iv. Medlem Mads Rasmussen
v. Medlem Glen Christensen
c. Følgende har meldt deres kandidatur:
i. …
7. Valg af revisor og suppleanter
8. Eventuelt
Efter Generalforsamling:
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer og skal i øvrigt bestå af 5 til 9 medlemmer alt afhængig af klubbens størrelse og behov. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til fremme af klubbens formål. Der udarbejdes referat af generalforsamlingen. Dette referat arkiveres og sendes til Dansk Squash Forbund og Odense Kommune. Bestyrelsen er valgt for 2 år ad gangen.
På vegne af OSC bestyrelse
Thomas Søgaard